Vietnamese

Chúng tôi rất vui mừng chia sẻ với quý vị rằng nghiên cứu COMPASS II đã bắt đầu vào tháng 12 năm 2021! Mục tiêu của khảo sát COMPASS II là để hiểu tác động lâu dài của COVID-19 đối với sức khỏe của người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương (AAPI), và 5,420 AAPI, người đã hoàn thành khảo sát COMPASS I, được mời hoàn thành COMPASS II.

Sự tham gia của quý vị vào COMPASS II là rất quan trọng đối với việc hiểu tác động của COVID-19 đối với cộng đồng AAPI! Nếu quý vị đã hoàn thành khảo sát COMPASS I nhưng chưa nhận được email mời tham gia COMPASS II, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email ([email protected]).

Mục đích


Covid Image
Chào mừng quý vị đến với chương trình nghiên cứu về ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19 đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người gốc Châu Á và vùng đảo Thái Bình Dương (tiếng Anh là "Covid-19 Effects on the Mental and Physical Health of AAPI Survey Study",  gọi tắt là COMPASS).
Chương trình nghiên cứu này được thực hiện với sự hợp tác của một số trung tâm học thuật và hội đoàn phục vụ người châu Á, người Hoa Kỳ gốc châu Á và vùng đảo Thái Bình Dương. Nhóm chúng tôi bao gồm University of California, San Francisco (UCSF), University of California, Davis (UCD), International Children Assistance Network (ICAN), National Asian Pacific Center on Aging (NAPCA), Philip Jaisohn Memorial Foundation, Chinese Community Center, Hmong Community Center of Minnesota, Greater Boston Chinese Golden Age Center, United Sikhs, Memory and Aging Center tại UCSF, EPATT, Yu-Ai Kai, India Community Center, and the American Samoa Community Cancer Coalition (ASCCC).

Mục tiêu của COMPASS là đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến tình trạng sức khỏe và bảo hiểm y tế của quý vị, khả năng và kinh nghiệm chăm sóc người thân, những kinh nghiệm kỳ thị chủng tộc mà quý vị đã trải qua, việc làm, thu nhập, cũng như các nguồn hỗ trợ và cách thức đối phó với những khó khăn và thử thách gây ra bởi dịch cúm (ví dụ: sử dụng công nghệ).
Với sự tham gia của quý vị, COMPASS sẽ giúp cung cấp thông tin về các chính sách, chương trình trong tương lai và các nghiên có thể làm giảm bớt tác động gây hại của COVID-19 đối với người gốc Châu Á và vùng đảo Thái Bình Dương.
Banner
Banner
Banner

Xem tờ rơi


Thông tin và Tài liệu


Nếu quý vị muốn tham gia vào các nghiên cứu hoặc khảo sát bổ sung có liên quan đến sức khỏe của người Mỹ gốc Á và sức khỏe của người dân các đảo Thái Bình Dương, xin vui lòng tham gia CARE Registration (https://careregistry.ucsf.edu). Nghiên cứu COMPASS được thực hiện như một phần của  CARE Registration, là một nỗ lực lớn hơn nhằm thu hút cũng như đại diện cho những người trưởng thành là người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương tham gia nghiên cứu.

Cân nhắc việc đăng ký nhận bản tin hàng tháng của CARE Registration (kéo xuống cuối trang web hoặc gửi email: ([email protected]). Bản tin sẽ đóng vai trò như một nguồn thông tin bổ sung để thông báo cho quý vị về các sự kiện nghiên cứu và giáo dục dành cho người Mỹ gốc Á và người dân các Đảo Thái Bình Dương. Quý vị không cần phải đăng ký CARE Registry để đăng ký nhận bản tin này.